2015 - September

Programmes

12

Bommalattam by Kumbakonam Shri T.S.Murugan & Party

13

Bommalattam by T.S.Murugan & Party

14

Harikatha by Kalaimamani Kalyanapuram Shri R. Aravamudachariar

15

Harikatha by Kalaimamani Kalyanapuram Shri R. Aravamudachariar

16

Upanyasam by Brahmashri Sengalipuram B. Damodhara Dikshithar

17

Upanyasam by Brahmashri Sengalipuram B. Damodhara Dikshithar

18

Upanyasam by Kalaimamani Trichy Shri K. Kalyanaraman

19

Upanyasam by Kalaimamani Trichy Shri K. Kalyanaraman

20

Upanyasam by Kalaimamani Trichy Shri K. Kalyanaraman

21

Harikatha by Sangitha Kalamani Neyveli Girija Hariharan

22

Harikatha by Kalaimamani Smt. Jayanthi Janakiraman & Party

23

Harikatha by Kalaimamani Smt. Jayanthi Janakiraman & Party

24

Upanyasam by Kalarathna Smt. Sinduja Chandramouli & Party

25

Upanyasam by Kalarathna Smt. Sinduja Chandramouli & Party

26

Upanyasam by Brahamashri Hariji

27

Harikatha by Smt. Visaka Hari